Prawda czy fałsz?

Prawda czy fałsz? Potrafisz zgadnąć, czy dane ciekawostki są prawdziwe?